fvxh vnx5 frv3 p0p0 z7ph 1htt es14 1f7b 2ka0 emiw
010070130010000000000000011200000000000000